2017-07-18

Zakłady Instytutu Morskiego

Zakład Ekologii Wód
 
ul. Abrahama 1
80-307 Gdańsk
tel.: 58 552-00-93
fax: 58 552-46-13
email: ekologia@im.gda.pl


Kierownik Zakładu:
dr Lidia Kruk-Dowgiałło
e-mail: Lidia.Kruk-Dowgiallo@im.gda.pl
tel. 58 552 00 94
kom. 609 909 570

Zastępca Kierownika Zakładu:
dr Radosław Opioła
e-mail: Radoslaw.Opiola@im.gda.pl
tel. 58 552 00 93
kom. 609 909 530
 
Zakład Elektroniki Morskiej
 
80-307 Gdańsk
ul. Abrahama 1
tel. (058) 552-19-54
fax. (058) 552-46-13
e-mail: zem@im.gda.pl
 
Kierownik
Tomasz Pawłowski
e-mail : Tomasz.Pawlowski@im.gda.pl
Ekipa pomiarowa
Tel. 603 083 800

 
Zakład Hydrotechniki Morskiej
 
80-307 Gdańsk
ul. Abrahama 1
tel. (058) 552 00 93 w.22
fax. (058) 552 46 13
e-mail: helena.boniecka@im.gda.pl
 
Kierownik
Helena Boniecka
e-mail: helena.boniecka@im.gda.pl

 
Zakład Oceanografii Operacyjnej
 
80-830 Gdańsk
Długi Targ 41/42
e-mail zoo@im.gda.pl
 
Kierownik
dr inż. Benedykt Hac
tel. (0-58) 301 87 24 ; (0-58) 301 37 18 ; (0-58) 301 16 41 w. 46
faks (0-58) 320 32 63
e-mail Benedykt.Hac@im.gda.pl
 
Pływające Specjalistyczne Laboratorium IMOR
 
Kierownik
dr inż. Benedykt Hac
tel. (0-58) 301 87 24 ; (0-58) 301 37 18
faks (0-58) 320 32 63
e-mail Benedykt.Hac@im.gda.pl

 
Zakład Ekonomiki i Prawa
 
80-830 Gdańsk
ul. Długi Targ 41/42
tel. (058) 301 16 41 wew 38
fax. (058) 301 35 13
e-mail: zeip@im.gda.pl
 
Kierownik
Marcin Kalonowski
e-mail: marcin.kalinowski@im.gda.pl
tel. (058) 301 16 41 wew. 36 lub (058) 320 32 61
fax. (058) 301 35 13

 
Zakład Ochrony Środowiska
 
80-172 Gdańsk
ul. Trzy Lipy 3
tel. 58 58 301 69 56 lub 58 58 58 598
fax. 58 58 58 599
e-mail: zos@im.gda.pl

Adres do korespondencji:

Zakład Ochrony Środowiska
Instytut Morski w Gdańsku
80-830 Gdańsk
ul. Długi Targ 41/42
 
Kierownik Zakładu:
Dr Grażyna Dembska
e-mail: grazyna.dembska@im.gda.pl
kom. 690 490 338
 
Z-ca kierownika Zakładu:
Dr Grażyna Pazikowska-Sapota
e-mail: grazyna.sapota@im.gda.pl
tel. 58 58 58 598
 
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się