2017-07-18

Zakłady Instytutu Morskiego

Zakład Ekologii Wód
 
ul. Abrahama 1
80-307 Gdańsk
tel.: 58 552-00-93
fax: 58 552-46-13
email: ekologia@im.gda.pl


Kierownik Zakładu:
dr Lidia Kruk-Dowgiałło
e-mail: Lidia.Kruk-Dowgiallo@im.gda.pl
tel. 58 552 00 94
kom. 609 909 570

Zastępca Kierownika Zakładu:
dr Radosław Opioła
e-mail: Radoslaw.Opiola@im.gda.pl
tel. 58 552 00 93
kom. 609 909 530
 
Zakład Elektroniki Morskiej
 
80-307 Gdańsk
ul. Abrahama 1
tel. (058) 552-19-54
fax. (058) 552-46-13
e-mail: zem@im.gda.pl
 
Kierownik
Tomasz Pawłowski
e-mail : Tomasz.Pawlowski@im.gda.pl
Ekipa pomiarowa
Tel. 603 083 800

 
Zakład Hydrotechniki Morskiej
 
80-307 Gdańsk
ul. Abrahama 1
tel. (058) 552 00 93 w.22
fax. (058) 552 46 13
e-mail: helena.boniecka@im.gda.pl
 
Kierownik
Helena Boniecka
e-mail: helena.boniecka@im.gda.pl

 
Zakład Oceanografii Operacyjnej
 
80-830 Gdańsk
Długi Targ 41/42
e-mail zoo@im.gda.pl
 
Kierownik
dr inż. Benedykt Hac
tel. (0-58) 301 87 24 ; (0-58) 301 37 18 ; (0-58) 301 16 41 w. 46
faks (0-58) 320 32 63
e-mail Benedykt.Hac@im.gda.pl
 
Pływające Specjalistyczne Laboratorium IMOR
 
Kierownik
dr inż. Benedykt Hac
tel. (0-58) 301 87 24 ; (0-58) 301 37 18
faks (0-58) 320 32 63
e-mail Benedykt.Hac@im.gda.pl

 
Zakład Ekonomiki i Prawa
 
80-830 Gdańsk
ul. Długi Targ 41/42
tel. (058) 301 16 41 wew 38
fax. (058) 301 35 13
e-mail: zeip@im.gda.pl
 
Kierownik
Urszula Kowalczyk
e-mail: urszula.kowalczyk@im.gda.pl
tel. (058) 301 16 41 wew. 38 lub (058) 320 32 61
fax. (058) 301 35 13

 
Zakład Ochrony Środowiska
 
80-172 Gdańsk
ul. Trzy Lipy 3
tel. 58 58 301 69 56 lub 58 58 58 598
fax. 58 58 58 599
e-mail: zos@im.gda.pl

Adres do korespondencji:

Zakład Ochrony Środowiska
Instytut Morski w Gdańsku
80-830 Gdańsk
ul. Długi Targ 41/42
 
Kierownik Zakładu:
Dr Grażyna Dembska
e-mail: grazyna.dembska@im.gda.pl
kom. 690 490 338
 
Z-ca kierownika Zakładu:
Dr Grażyna Pazikowska-Sapota
e-mail: grazyna.sapota@im.gda.pl
tel. 58 58 58 598