Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Mechatronik  
E-mail
rekrutacja@im.gda.pl  
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2018-06-22  
Data wygaśnięcia
2018-06-25  
Tagi
Praca  
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
Gdańsk  
Gmina
Gdańsk
Miasto
Gdańsk  
Ulica
ul. Długi Targ  
Numer budynku
41/42  

Mechatronik na rynku offshore


Zadania:

 • Obsługa elektroniczna urządzeń pomiarowych na akwenach morskich i śródlądowych,
 • Utrzymanie w gotowości sprawnego sprzętu pomiarowego,
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej,
 • Wsparcie techniczne dla grup pomiarowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie techniczne (oceanotechnika, technologie offshorowe, mechatronika),
 • Sprawności w obsłudze sprzętu komputerowego i przyrządów pomiarowych,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów i realizacji projektów w określonych
 • ramach czasowych,
 • Solidność i zaangażowanie,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Dyspozycyjność.

Dodatkowe atuty:

 • Doświadczenie zawodowe na zbliżonym stanowisku,
 • Znajomość pracy w warunkach morskich,
 • Ukończony kurs ITR,
 • Morskie świadectwo zdrowia,
 • Znajomość języka angielskiego technicznego.

Oferujemy:

 • Dostęp do najnowszych urządzeń jak i przyrządów pomiarowych,
 • Pracę z autonomicznymi i sterowanymi pojazdami podwodnymi,
 • Czynny udział w rozwoju sektora Offshore w Polsce jak i za granicą,
 • Możliwość ciągłego rozwoju.

W przypadku zainteresowania pracą prosimy o przesłanie CV na : rekrutacja@im.gda.pl

 

podając w temacie „MECHATRONIK

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się w celu umówienia spotkania.

 

W aplikacji (CV) prosimy obowiązkowo zamieścić klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej dotyczącej procesu rekrutacji, dostępnej pod adresem: instytutmorski.bip.gov.pl/klauzula-informacyjna-w-procesie-rekrutacyjnym/ .

Zapoznałem się z treścią tej klauzuli oraz z moimi uprawnieniami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).”

Aplikacje przesłane bez wymaganej klauzuli zostaną trwale usunięte i nie będą brały udziału w procesie rekrutacyjnym.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się