2017-07-14

KIEROWNICTWO

Dyrektor

dr Kazimierz Szefler
im@im.gda.pl
tel. (058) 301 18 79
centrala: (058) 301 16 41

 

Zastępca dyrektora ds. finansowych

mgr Michał Głuszczyński
Michal.Gluszczynski@im.gda.pl
tel. (058) 301 16 41

 

Zastępca dyrektora ds. naukowych

prof. dr hab. Stanisław Rudowski
Stanislaw.Rudowski@im.gda.pl

 

Rada naukowa

Rada Naukowa VIII kadencji na lata: 2015 - 2019
Prezydium w składzie:
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. Adam Krężel
Z-ca Przewodniczącego: dr Radosław Opioła
Z-ca Przewodniczącego: dr hab. inż. Marek Szmytkiewicz, Prof. nadzw. IBW PAN
Sekretarz: Maria Kubacka